Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

TheStawiarski
1889 639b 420
TheStawiarski
TheStawiarski
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy
— Beata Pawlikowska
Reposted fromgdybam gdybam
3570 23d2 420
Reposted fromabsolem absolem viaIriss Iriss
TheStawiarski
TheStawiarski

May 08 2015

TheStawiarski
4640 8699 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath
TheStawiarski
7315 3060 420
Reposted frommartynkowa martynkowa
TheStawiarski
0026 5cb8 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
TheStawiarski
3737 6db6 420
Reposted fromusual usual viaphilomath philomath

May 04 2015

TheStawiarski
1352 f669 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
TheStawiarski
Leżałem w mętnym świetle, a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha, duch uciskał ciało i każda najdrobniejsza fibra kurczyła się w oczekiwaniu, że nic się nie stanie, nic się nie odmieni, nic nigdy nie nastąpi i cokolwiek by się przedsięwzięło, nie pocznie się nic i nic. Był to lęk nie istnienia, strach niebytu, niepokój nieżycia, obawa nierzeczywistości, krzyk biologiczny wszystkich komórek moich wobec wewnętrznego rozdarcia, rozproszenia i rozproszkowania.
— Gombrowicz, Ferdydurke
Reposted fromButWhy ButWhy viauoun uoun
TheStawiarski
0865 2b87 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakarolsss karolsss
TheStawiarski
1979 23b6 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viafollowed followed
Do I ever miss you? Yes. Often. But less and less each day. And I told you once that if you left I’d spend the rest of my life missing you. But I thought I could never love again. I’ll miss you forever but you don’t make me happy and I guess I didn’t make you happy either and I love the both of us too much to wait for you so we can go back to that misery. I’ll love you forever, and that means I’m letting go.
I love you, baby. Stay well. (via youmademeyourlovecliche)
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress
TheStawiarski
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viafollowed followed
TheStawiarski
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viakotfica kotfica
TheStawiarski
Nie kocha się dlatego, że człowiek jest piękny - on staje się piękny, bo ktoś go kocha.
Reposted fromchangecolour changecolour viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl