Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

4918 eb66 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapengin pengin
TheStawiarski
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaaniamy aniamy

December 03 2017

TheStawiarski
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"

October 12 2017

TheStawiarski
Było już późno, a późna pora od zawsze sprzyjała pochopnym decyzjom. Nocne godziny przynosiły upragnioną  ciszę , jakaś czystość myśli i klarowność wniosków, które z porannym blaskiem niekoniecznie już wydawały się rozsądne. Jednak tak już było. Przecież to w nocnych rozmowach wyjawiamy tajemnice, których nie zdradzilibyśmy za dnia. To w nocy rozprawiamy o problemach, które o poranku mają zbyt osobiste oblicze, by chcieć je przed kimkolwiek odkryć.
TheStawiarski
6998 98ea 420
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
TheStawiarski

Dziś wiem: wszystkie rzeczy, które kiedyś określały mnie, gdzieś zniknęły, porzuciłem je (...) Właściwie wcale nie wiem, kim dziś jestem i nie potrafię już odnaleźć siebie w tym.

— Myslovitz, Czerwony notes błękitny prochowiec
TheStawiarski
You know me, I had plans
But they just disappeared
To the back of my mind
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
TheStawiarski
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola

October 06 2017

7427 d1a9 420
Reposted fromkimik kimik
TheStawiarski
1457 876c 420
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee
TheStawiarski
2858 02bb 420
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee
TheStawiarski
1661 d534 420
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee
TheStawiarski
Reposted fromriotben riotben
TheStawiarski
TheStawiarski
2209 6c36 420
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee
TheStawiarski
0105 53a0 420
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee

October 05 2017

TheStawiarski
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viabemygod bemygod
TheStawiarski
Reposted fromriotben riotben
TheStawiarski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl